Welkom bij Orthopedagogische adviespraktijk van Afra Gijzen

De praktijk is gericht op kinderen en ouders en hun begeleiders die die hulp zoeken bij problemen en vragen rondom het leren en de opvoeding.

In de praktijk doen we onderzoek naar de leervoorwaarden, leermoeilijkheden en opvoedingsproblemen rond kinderen en jongeren. Na de intake volgt een adviesgesprek waarin we bespreken wat er mogelijk is rond de begeleiding van uw kind. Dit kan zijn de training van de algemene leervoorwaarden, verbeteren van de specifieke leervoorwaarden omtrent het lezen, spellen en rekenen, verbeteren van de studievaardigheden of huiswerkbegeleiding.

Pas als kinderen en jeugdigen informatie correct kunnen verwerken en organiseren zijn ze in staat tot leren en dat noemen we het terrein van de algemene leervoorwaarden.

Daarna volgt dan de vakgerichte hulp op het niveau van de specifieke of didactische leervoorwaarden.

Beide verdienen alle aandacht om het proces van informatieverwerking te verbeteren.

Wij hechten grote betekenis aan spelen en bewegen voor een gezonde persoonlijkheidsontplooiing als preventie van leerproblemen.

Vriendelijke groeten,

Afra Gijzen 
Remedial Teacher 
Orthopedagoog I.O

e-mail: info@leervoorwaarden.nl